امید بخشی‌پور

از وقتی با ستاره امید آشنا شدم به راحتی توانستم طبق قوانین مالکیت فکری اختراع خودم را ثبت و تجاری سازی کنم. واقعا خدمات گسترده ای دارند و صمیمانه تشکر میکنم.i

امید بخشی‌پور
امید بخشی‌پور
مخترع و صاحب ایده