ثبت علائم تجاری

توضیحات:

ثبت علائم تجاری

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید. طبق ماده 30 قانون علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

 • الف ـ علامت يعنی هر نشان قابل رؤيتی كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقی يا حقوقی را از هم متمايز سازد.
 • ب ـ علامت جمعی يعنی هر نشان قابل رؤيتی كه باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقی و حقوقی را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعی استفاده می كنند متمايز سازد.
 • ج ـ نام تجارتی يعنی اسم يا عنوانی كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقی ياحقوقی باشد.

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند. تعداد روز افزون کشورها اجازه می‌دهند شکل‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). با اینحال، بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عمومآ اجازه ثبت نشان‌هائی را می‌دهند که قابل روءیت هستند یا می‌توان آن‌ها را بصورت گرافیک نشان داد.ثبت علامت در ایران

 • هر شخصی برای متمایز نمودن کالا و خدمات خود از سایر کالا و خدمات نیاز به علامت تجاری مشخصی دارد که بیانگر اصالت کالا خواهد بود. برای حمایت و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی هر علامت تجاری باید در اداره ثبت علایم تجاری مرکز مالکیت معنوی به ثبت برسد. متقاضی پس از ایجاد حساب کاربری و فعالسازی آن در سامانه مرکز مالکیت معنوی (www.iripo.ssaa.ir) در کارتابل مربوط به خود اظهارنامه علامت تجاری را ثبت می نماید. کلیه فرآیند ثبت به صورت الکترونیکی بوده و تا زمان صدور آگهی نوبت اول نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد. در این مرحله متقاضی باید مدارک خود را جهت تشکیل پرونده فیزیکی به ساختمان شعبه اداره ثبت علایم تجاری ارائه نماید.
 • علامت باید در طبقاتی به ثبت برسد که متقاضی دارای مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی) می باشد. برای علامت فارسی نیاز به کارت بازرگانی نیست ولی برای علامتی که به صورت لاتین ثبت شده باشد ارائه کارت بازرگانی ضروری است.
 • پس از انتشار آگهی نوبت اول، بمدت 30 روز به کلیه کسانی که نسبت به ثبت علامت اعتراض داشته باشند فرصت داده می شود تا اعتراض خود را به ثبت برسانند. چنانچه در بازه 30روز پس از انتشار آگهی اعتراضی صورت نگرفته باشد ابلاغیه پذیرش به صورت اتوماتیک صادر می گردد و متقاضی بعد از واریز هزینه حق الثبت باید نسبت به پرداخت هزینه انتشار آگهی نوبت دوم در سایت روزنامه رسمی اقدام نماید.
 • مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه می باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. بعد از اتمام مدت اعتبار، یک مهلت ارفاقی شش ماهه برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه ی تاخیر در نظر گرفته می شود.

 • هر شخصی برای متمایز نمودن کالا و خدمات خود از سایر کالا و خدمات نیاز به علامت تجاری مشخصی دارد که بیانگر اصالت کالا خواهد بود. برای حمایت و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی هر علامت تجاری باید در اداره ثبت علایم تجاری مرکز مالکیت معنوی به ثبت برسد. متقاضی پس از ایجاد حساب کاربری و فعالسازی آن در سامانه مرکز مالکیت معنوی (www.iripo.ssaa.ir) در کارتابل مربوط به خود اظهارنامه علامت تجاری را ثبت می نماید. کلیه فرآیند ثبت به صورت الکترونیکی بوده و تا زمان صدور آگهی نوبت اول نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد. در این مرحله متقاضی باید مدارک خود را جهت تشکیل پرونده فیزیکی به ساختمان شعبه اداره ثبت علایم تجاری ارائه نماید.
 • علامت باید در طبقاتی به ثبت برسد که متقاضی دارای مجوز فعالیت (جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی) می باشد. برای علامت فارسی نیاز به کارت بازرگانی نیست ولی برای علامتی که به صورت لاتین ثبت شده باشد ارائه کارت بازرگانی ضروری است.
 • پس از انتشار آگهی نوبت اول، بمدت 30 روز به کلیه کسانی که نسبت به ثبت علامت اعتراض داشته باشند فرصت داده می شود تا اعتراض خود را به ثبت برسانند. چنانچه در بازه 30روز پس از انتشار آگهی اعتراضی صورت نگرفته باشد ابلاغیه پذیرش به صورت اتوماتیک صادر می گردد و متقاضی بعد از واریز هزینه حق الثبت باید نسبت به پرداخت هزینه انتشار آگهی نوبت دوم در سایت روزنامه رسمی اقدام نماید.
 • مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه می باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. بعد از اتمام مدت اعتبار، یک مهلت ارفاقی شش ماهه برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه ی تاخیر در نظر گرفته می شود.

ثبت بین المللی علامت تجاری

به منظور اجتناب از نیاز به ثبت علامت تجاری بطور جداگانه در هریک از سازمانهای ملی یا منطقه ای ثبت علائــم، سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) سیستمی را جهت ثبت بین المللی علائم تجاری ايجاد كرده است. این سیستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید که ثبت بین المللی علائم را در برمیگیرند اداره میگردد. هرشخصی که بطریقی (به لحاظ ملیت، اقامت و یا استقرار بنگاه صنعتی یا تجاری) به یک کشور طرف قرارداد و به یکی یا هردو معــــاهده مذکور مرتبط باشد، میتواند با ثبت یا درخواست ثبت علامت تجاری خود در اداره ثبت علائم تجاری آن کشور از مزایای ثبت بین المللی که تأثیر آن در همه یا برخی از دیگرکشورهای عضو سیستم مادریداست برخوردار گردد. درحـال حاضر 86 کشور جهان عضـــو سيستم مادريد میباشند و متقاضیان ثبت بین المللی علائم میتوانند از طریق سیستم مادرید بشرح ذیل علائم خودرا درکشورهای موردنظر خویش ثبت نمایند:

 • 1- مراجعه به آدرس اینترنتی www.wipo.int و انتخاب MADRID SYSTEM به منظور دریافت اطلاعات مربوط به ثبت و فرم تقاضا (اظهارنامه) و محاسبه هزینه ها (Fee Calculation).
 • 2- یک برگ نامه درخواست ثبت بین المللی با عنوان اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر.
 • 3- تصویر تصدیق ثبت داخلی نیز میبایست ضمیمه درخواست گردد. متقاضیان باید توجه داشته باشند درخواست ثبت (تصویر یا علامت بین المللی) آنها دقیقاً با تصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.
 • 4- ارائه معرفی نامه برروی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وكيل براي (اشخاص حقوقی)، مراجعه مالک علامت یا وكيل ايشان با ارائه وکالتنامه رسمی برای(اشخاص حقيقی).
 • 5- تکمیل یکی ازسه فــرم مربوط (MM1, MM2, MM3 که ازسایــــت WIPOگرفته میشود) با توجه به تقاضای ثبت دركشورهای عضو موافقتنامه، پروتکل یا هردو، در سه نسخه.
 • 6- پرداخت هزینه ثبت که از طریق پرکردن فرم برآورد هزینه، موجود درسایت مذکور و به فرانک سوئیس تعیین میگردد (هزینه ثبت بين المللی بعداز تسلیم اظهارنامه به اداره مالكيت صنعتی برمبنای تعداد طبقات و کشورهای مورد تقاضا به فرانک سوئیس به حساب WIPO قابل پرداخت میباشد).
بطورکلی این سیستم دارای19 فرم میباشد که تقاضای ثبت و سایر درخواستهای متقاضیان مبنی بر اعمال تغییرات علائم و انتقالات و... حسب مورد از فرم های مزبور استفاده میگردد.

آدرس مرکزمالکیت معنوی، اداره ثبت علائم تجاری

تهران، میدان امام خمینی (ره) خیابان خیام ،خیابان فیاض بخش، جنب ساختمان شماره یک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساختمان ملت

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی با ما در تماس باشید، شماره تماس 09399715690-33828803-041